تور استانبول ماه رمضان


دوتخته

2,420,000 تومان

یک تخته

2,998,000 تومان

کودک با تخت

2,260,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

2,420,000 تومان

یک تخته

2,998,000 تومان

کودک با تخت

2,260,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,510,000 تومان

یک تخته

3,100,000 تومان

کودک با تخت

2,310,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

2,510,000 تومان

یک تخته

3,100,000 تومان

کودک با تخت

2,310,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

3,290,000 تومان

کودک با تخت

2,360,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

2,560,000 تومان

یک تخته

3,290,000 تومان

کودک با تخت

2,360,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

2,710,000 تومان

یک تخته

3,490,000 تومان

کودک با تخت

2,510,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

2,710,000 تومان

یک تخته

3,490,000 تومان

کودک با تخت

2,510,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,280,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,280,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,280,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

3,100,000 تومان

یک تخته

4,280,000 تومان

کودک با تخت

2,900,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,200,000 تومان

یک تخته

4,470,000 تومان

کودک با تخت

3,000,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

3,200,000 تومان

یک تخته

4,470,000 تومان

کودک با تخت

3,000,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,300,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

3,300,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,300,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

3,300,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,100,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,480,000 تومان

یک تخته

4,960,000 تومان

کودک با تخت

3,290,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

3,480,000 تومان

یک تخته

4,960,000 تومان

کودک با تخت

3,290,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,050,000 تومان

یک تخته

6,080,000 تومان

کودک با تخت

3,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

4,050,000 تومان

یک تخته

6,080,000 تومان

کودک با تخت

3,800,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,410,000 تومان

یک تخته

6,790,000 تومان

کودک با تخت

4,180,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

4,410,000 تومان

یک تخته

6,790,000 تومان

کودک با تخت

4,180,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,520,000 تومان

یک تخته

7,030,000 تومان

کودک با تخت

4,310,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

4,520,000 تومان

یک تخته

7,030,000 تومان

کودک با تخت

4,310,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,100,000 تومان

یک تخته

8,080,000 تومان

کودک با تخت

4,880,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

5,100,000 تومان

یک تخته

8,080,000 تومان

کودک با تخت

4,880,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,220,000 تومان

یک تخته

8,310,000 تومان

کودک با تخت

5,000,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

5,220,000 تومان

یک تخته

8,310,000 تومان

کودک با تخت

5,000,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,700,000 تومان

یک تخته

9,280,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

5,700,000 تومان

یک تخته

9,280,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,820,000 تومان

یک تخته

9,510,000 تومان

کودک با تخت

5,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان

دوتخته

5,820,000 تومان

یک تخته

9,510,000 تومان

کودک با تخت

5,600,000 تومان

کودک بدون تخت

1,920,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - هر روز

    تهران
    تاریخ پرواز: هر روز
    ایران ایر تور
    هواپیمایی: ایران ایر تور
  • استانبول - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

ارائه تست منفی کوید 19 تا 72 ساعت قبل پرواز الزامی است

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت

گشت شهری

اقامت همراه با صبحانه

همراه با بیمه اعتباری  کرونا

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 23 امتیاز دهنده به تور استانبول ماه رمضان

سوالات متداول