تور استانبول مهر 1401


هتل reydel istanbul

هتل reydel istanbul


با صبحانه

دوتخته

5,230,000 تومان

یک تخته

6,270,000 تومان

کودک با تخت

5,310,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

5,230,000 تومان

یک تخته

6,270,000 تومان

کودک با تخت

5,310,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل fide istanbul

هتل fide istanbul


با صبحانه

دوتخته

5,580,000 تومان

یک تخته

6,880,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

5,580,000 تومان

یک تخته

6,880,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل cumbali plaza istanbul

هتل cumbali plaza istanbul


با صبحانه

دوتخته

5,750,000 تومان

یک تخته

7,480,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

5,750,000 تومان

یک تخته

7,480,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل dora istanbul

هتل dora istanbul


با صبحانه

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,570,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,570,000 تومان

کودک با تخت

5,480,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل city center istanbul

هتل city center istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,180,000 تومان

یک تخته

8,340,000 تومان

کودک با تخت

6,210,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,180,000 تومان

یک تخته

8,340,000 تومان

کودک با تخت

6,210,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل taksim express istanbul

هتل taksim express istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

8,530,000 تومان

کودک با تخت

5,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

8,530,000 تومان

کودک با تخت

5,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل tango taksim istanbul

هتل tango taksim istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

8,530,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

8,530,000 تومان

کودک با تخت

6,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل cartoon istanbul

هتل cartoon istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

8,530,000 تومان

کودک با تخت

5,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

8,530,000 تومان

کودک با تخت

5,920,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل mercure bomoni istanbul

هتل mercure bomoni istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

9,820,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,920,000 تومان

یک تخته

9,820,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل the public istanbul

هتل the public istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,050,000 تومان

یک تخته

10,170,000 تومان

کودک با تخت

6,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,050,000 تومان

یک تخته

10,170,000 تومان

کودک با تخت

6,350,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل grand oztanik istanbul

هتل grand oztanik istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,410,000 تومان

یک تخته

10,810,000 تومان

کودک با تخت

6,820,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,410,000 تومان

یک تخته

10,810,000 تومان

کودک با تخت

6,820,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل avantgarde taksim istanbul

هتل avantgarde taksim istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,410,000 تومان

یک تخته

10,810,000 تومان

کودک با تخت

6,820,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,410,000 تومان

یک تخته

10,810,000 تومان

کودک با تخت

6,820,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل point istanbul

هتل point istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,610,000 تومان

یک تخته

11,210,000 تومان

کودک با تخت

7,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,610,000 تومان

یک تخته

11,210,000 تومان

کودک با تخت

7,290,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل sheraton city center istanbul

هتل sheraton city center istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,610,000 تومان

یک تخته

11,210,000 تومان

کودک با تخت

6,700,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,610,000 تومان

یک تخته

11,210,000 تومان

کودک با تخت

6,700,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل elite world istanbul

هتل elite world istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,800,000 تومان

یک تخته

13,670,000 تومان

کودک با تخت

7,820,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

8,800,000 تومان

یک تخته

13,670,000 تومان

کودک با تخت

7,820,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل conrad istanbul

هتل conrad istanbul


با صبحانه

دوتخته

10,430,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

9,970,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

10,430,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

9,970,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل dedeman istanbul

هتل dedeman istanbul


با صبحانه

دوتخته

70,340,000 تومان

یک تخته

9,220,000 تومان

کودک با تخت

6,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

70,340,000 تومان

یک تخته

9,220,000 تومان

کودک با تخت

6,260,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل titanic city istanbul

هتل titanic city istanbul


با صبحانه

دوتخته

83,240,000 تومان

یک تخته

11,800,000 تومان

کودک با تخت

7,990,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

83,240,000 تومان

یک تخته

11,800,000 تومان

کودک با تخت

7,990,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل hilton bomonti istanbul

هتل hilton bomonti istanbul


با صبحانه

دوتخته

111,540,000 تومان

یک تخته

17,350,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

111,540,000 تومان

یک تخته

17,350,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران -

    تهران
    تاریخ پرواز:
    معراج
    هواپیمایی: معراج
  • استانبول - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت 
*گشت شهری
*اقامت هتل با صبحانه
 

سایر توضیحات

امتیاز 3.6 از 5 | از بین 48 امتیاز دهنده به تور استانبول مهر 1401

سوالات متداول