تور 3 شب استانبول از وان - نوروز


هتل reydel istanbul

هتل reydel istanbul


دوتخته

10,440,000 تومان

یک تخته

13,470,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

10,440,000 تومان

یک تخته

13,470,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل kaya madrid istanbul

هتل kaya madrid istanbul


دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

14,170,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

14,170,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل fide istanbul

هتل fide istanbul


دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

14,170,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

14,170,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل all inn istanbul

هتل all inn istanbul


با صبحانه

دوتخته

11,280,000 تومان

یک تخته

15,300,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

11,280,000 تومان

یک تخته

15,300,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل atro istanbul

هتل atro istanbul


دوتخته

11,350,000 تومان

یک تخته

15,160,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

11,350,000 تومان

یک تخته

15,160,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل dora istanbul

هتل dora istanbul


دوتخته

12,060,000 تومان

یک تخته

16,710,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

12,060,000 تومان

یک تخته

16,710,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل icon istanbul

هتل icon istanbul


دوتخته

12,130,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

12,130,000 تومان

یک تخته

16,850,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل feronya istanbul

هتل feronya istanbul


دوتخته

13,330,000 تومان

یک تخته

19,250,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

13,330,000 تومان

یک تخته

19,250,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل grand star istanbul

هتل grand star istanbul


دوتخته

13,750,000 تومان

یک تخته

20,090,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

13,750,000 تومان

یک تخته

20,090,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل grand halic istanbul

هتل grand halic istanbul


دوتخته

13,960,000 تومان

یک تخته

20,520,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

13,960,000 تومان

یک تخته

20,520,000 تومان

کودک با تخت

8,810,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل tulip pera istanbul

هتل tulip pera istanbul


دوتخته

14,100,000 تومان

یک تخته

20,800,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

14,100,000 تومان

یک تخته

20,800,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل nova plaza park istanbul

هتل nova plaza park istanbul


دوتخته

14,140,000 تومان

یک تخته

20,870,000 تومان

کودک با تخت

12,150,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

14,140,000 تومان

یک تخته

20,870,000 تومان

کودک با تخت

12,150,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل nova plaza taksim square istanbul

هتل nova plaza taksim square istanbul


دوتخته

14,440,000 تومان

یک تخته

21,480,000 تومان

کودک با تخت

10,920,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

14,440,000 تومان

یک تخته

21,480,000 تومان

کودک با تخت

10,920,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل the peak istanbul

هتل the peak istanbul


دوتخته

15,020,000 تومان

یک تخته

22,630,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

15,020,000 تومان

یک تخته

22,630,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل taksim express istanbul

هتل taksim express istanbul


دوتخته

15,160,000 تومان

یک تخته

22,910,000 تومان

کودک با تخت

11,210,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

15,160,000 تومان

یک تخته

22,910,000 تومان

کودک با تخت

11,210,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل grand cevahir istanbul

هتل grand cevahir istanbul


دوتخته

15,860,000 تومان

یک تخته

24,320,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

15,860,000 تومان

یک تخته

24,320,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل riva istanbul

هتل riva istanbul


دوتخته

15,970,000 تومان

یک تخته

24,540,000 تومان

کودک با تخت

11,690,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

15,970,000 تومان

یک تخته

24,540,000 تومان

کودک با تخت

11,690,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل nova plaza crystal istanbul

هتل nova plaza crystal istanbul


دوتخته

17,200,000 تومان

یک تخته

26,990,000 تومان

کودک با تخت

12,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

17,200,000 تومان

یک تخته

26,990,000 تومان

کودک با تخت

12,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل the artisan mgallery istanbul

هتل the artisan mgallery istanbul


با صبحانه

دوتخته

17,500,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

12,450,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

17,500,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

12,450,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل occidental istanbul

هتل occidental istanbul


دوتخته

18,570,000 تومان

یک تخته

29,740,000 تومان

کودک با تخت

12,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

18,570,000 تومان

یک تخته

29,740,000 تومان

کودک با تخت

12,300,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل avantgarde taksim istanbul

هتل avantgarde taksim istanbul


دوتخته

18,730,000 تومان

یک تخته

30,050,000 تومان

کودک با تخت

13,070,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

18,730,000 تومان

یک تخته

30,050,000 تومان

کودک با تخت

13,070,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان
هتل titanic city istanbul

هتل titanic city istanbul


دوتخته

19,640,000 تومان

یک تخته

31,880,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

دوتخته

19,640,000 تومان

یک تخته

31,880,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

7,400,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور 3 شب استانبول از وان - نوروز

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ترکیش
  هواپیمایی: ترکیش
 • استانبول - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت از تهران تا خوی
 • اتوبوس 25 نفره وی آی پی 
 • از خوی تا هتل با ون های ترک یا تاکسی شخصی
 • ​هتل با صبحانه
 • بیمه مسافرتی

سایر توضیحات

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 23 امتیاز دهنده به تور 3 شب استانبول از وان - نوروز

سوالات متداول