تور استانبول آبان 1401


هتل reydel istanbul

هتل reydel istanbul


با صبحانه

دوتخته

5,490,000 تومان

یک تخته

6,270,000 تومان

کودک با تخت

5,310,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

5,490,000 تومان

یک تخته

6,270,000 تومان

کودک با تخت

5,310,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل cumbali plaza istanbul

هتل cumbali plaza istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,060,000 تومان

یک تخته

7,450,000 تومان

کودک با تخت

5,620,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,060,000 تومان

یک تخته

7,450,000 تومان

کودک با تخت

5,620,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل taksim trust istanbul

هتل taksim trust istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,370,000 تومان

یک تخته

7,720,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,370,000 تومان

یک تخته

7,720,000 تومان

کودک با تخت

6,150,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل Pera Center Istanbul

هتل Pera Center Istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

8,410,000 تومان

کودک با تخت

6,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,540,000 تومان

یک تخته

8,410,000 تومان

کودک با تخت

6,060,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل tulip pera istanbul

هتل tulip pera istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,630,000 تومان

یک تخته

8,580,000 تومان

کودک با تخت

5,890,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,630,000 تومان

یک تخته

8,580,000 تومان

کودک با تخت

5,890,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل cartoon istanbul

هتل cartoon istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,720,000 تومان

یک تخته

8,760,000 تومان

کودک با تخت

6,410,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,720,000 تومان

یک تخته

8,760,000 تومان

کودک با تخت

6,410,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل tango taksim istanbul

هتل tango taksim istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,890,000 تومان

یک تخته

9,110,000 تومان

کودک با تخت

5,710,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,890,000 تومان

یک تخته

9,110,000 تومان

کودک با تخت

5,710,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل inntel istanbul

هتل inntel istanbul


با صبحانه

دوتخته

6,890,000 تومان

یک تخته

9,110,000 تومان

کودک با تخت

6,410,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

6,890,000 تومان

یک تخته

9,110,000 تومان

کودک با تخت

6,410,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل dedeman istanbul

هتل dedeman istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,110,000 تومان

یک تخته

9,510,000 تومان

کودک با تخت

5,770,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,110,000 تومان

یک تخته

9,510,000 تومان

کودک با تخت

5,770,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل the public istanbul

هتل the public istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,290,000 تومان

یک تخته

9,850,000 تومان

کودک با تخت

6,460,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,290,000 تومان

یک تخته

9,850,000 تومان

کودک با تخت

6,460,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل grand cevahir istanbul

هتل grand cevahir istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,810,000 تومان

یک تخته

10,900,000 تومان

کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,810,000 تومان

یک تخته

10,900,000 تومان

کودک با تخت

6,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل grand oztanik istanbul

هتل grand oztanik istanbul


با صبحانه

دوتخته

7,920,000 تومان

یک تخته

11,120,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

7,920,000 تومان

یک تخته

11,120,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل titanic city istanbul

هتل titanic city istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,220,000 تومان

یک تخته

12,320,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

8,220,000 تومان

یک تخته

12,320,000 تومان

کودک با تخت

7,100,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل sheraton city center istanbul

هتل sheraton city center istanbul


با صبحانه

دوتخته

8,420,000 تومان

یک تخته

11,120,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

8,420,000 تومان

یک تخته

11,120,000 تومان

کودک با تخت

6,600,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل elite world istanbul

هتل elite world istanbul


با صبحانه

دوتخته

9,110,000 تومان

یک تخته

13,100,000 تومان

کودک با تخت

7,890,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

9,110,000 تومان

یک تخته

13,100,000 تومان

کودک با تخت

7,890,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل divan istanbul

هتل divan istanbul


با صبحانه

دوتخته

10,490,000 تومان

یک تخته

15,070,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

10,490,000 تومان

یک تخته

15,070,000 تومان

کودک با تخت

7,400,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان
هتل hilton bomonti istanbul

هتل hilton bomonti istanbul


با صبحانه

دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

16,860,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

دوتخته

10,790,000 تومان

یک تخته

16,860,000 تومان

کودک با تخت

6,800,000 تومان

کودک بدون تخت

4,700,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • استانبول - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت 
*گشت شهری
*اقامت هتل با صبحانه
 

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 36 امتیاز دهنده به تور استانبول آبان 1401

سوالات متداول