تور گرجستان مرداد


هتل polo tbilisi

هتل polo tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,190,000 تومان

یک تخته

7,800,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,190,000 تومان

یک تخته

7,800,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل isaka tbilisi

هتل isaka tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

8,210,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

8,210,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل rustaveli 36 by same teblisi

هتل rustaveli 36 by same teblisi


با صبحانه

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

8,210,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

8,210,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل elegant tbilisi

هتل elegant tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

8,210,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

8,210,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل dalida tbilisi

هتل dalida tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,440,000 تومان

یک تخته

8,310,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,440,000 تومان

یک تخته

8,310,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل mika tbilisi

هتل mika tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,590,000 تومان

یک تخته

8,610,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,590,000 تومان

یک تخته

8,610,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل atu tbilisi

هتل atu tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,590,000 تومان

یک تخته

8,610,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,590,000 تومان

یک تخته

8,610,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل venesa tbilisi

هتل venesa tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,850,000 تومان

یک تخته

9,120,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,850,000 تومان

یک تخته

9,120,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل gng tbilisi

هتل gng tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,850,000 تومان

یک تخته

9,120,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,850,000 تومان

یک تخته

9,120,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل g&g tbilisi

هتل g&g tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,950,000 تومان

یک تخته

9,020,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

7,950,000 تومان

یک تخته

9,020,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل jazz tbilisi

هتل jazz tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,050,000 تومان

یک تخته

9,530,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,050,000 تومان

یک تخته

9,530,000 تومان

کودک با تخت

7,700,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل neapol boutique tbilisi

هتل neapol boutique tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,260,000 تومان

یک تخته

9,940,000 تومان

کودک با تخت

7,800,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,260,000 تومان

یک تخته

9,940,000 تومان

کودک با تخت

7,800,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل gallery inn tbilisi

هتل gallery inn tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

10,140,000 تومان

کودک با تخت

8,110,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,360,000 تومان

یک تخته

10,140,000 تومان

کودک با تخت

8,110,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل parma tbilisi

هتل parma tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل dolabauri tbilisi

هتل dolabauri tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

10,650,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل beaumonde garden tbilisi

هتل beaumonde garden tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,770,000 تومان

یک تخته

10,140,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,770,000 تومان

یک تخته

10,140,000 تومان

کودک با تخت

8,210,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل green tower tbilisi

هتل green tower tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,870,000 تومان

یک تخته

11,160,000 تومان

کودک با تخت

8,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,870,000 تومان

یک تخته

11,160,000 تومان

کودک با تخت

8,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل l.m club tbilisi

هتل l.m club tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,920,000 تومان

یک تخته

11,270,000 تومان

کودک با تخت

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,920,000 تومان

یک تخته

11,270,000 تومان

کودک با تخت

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل bridge boutique tbilisi

هتل bridge boutique tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,970,000 تومان

یک تخته

11,370,000 تومان

کودک با تخت

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,970,000 تومان

یک تخته

11,370,000 تومان

کودک با تخت

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان
هتل aivani tbilisi

هتل aivani tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,970,000 تومان

یک تخته

11,370,000 تومان

کودک با تخت

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

دوتخته

8,970,000 تومان

یک تخته

11,370,000 تومان

کودک با تخت

8,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,990,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور گرجستان مرداد

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  وارش
  هواپیمایی: وارش
 • گرجستان - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل به همراه صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • ترانسفر بین شهری
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 26 امتیاز دهنده به تور گرجستان مرداد

سوالات متداول