تور گرجستان کریسمس 2023


هتل polo tbilisi

هتل polo tbilisi


با صبحانه

دوتخته

5,360,000 تومان

یک تخته

6,010,000 تومان

کودک با تخت

5,360,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

5,360,000 تومان

یک تخته

6,010,000 تومان

کودک با تخت

5,360,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل rustaveli 36 by same teblisi

هتل rustaveli 36 by same teblisi


با صبحانه

دوتخته

5,620,000 تومان

یک تخته

6,530,000 تومان

کودک با تخت

5,360,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

5,620,000 تومان

یک تخته

6,530,000 تومان

کودک با تخت

5,360,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل reikartz oriental tbilisi

هتل reikartz oriental tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,330,000 تومان

یک تخته

7,940,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,330,000 تومان

یک تخته

7,940,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل novus boutique tbilisi

هتل novus boutique tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,330,000 تومان

یک تخته

7,940,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,330,000 تومان

یک تخته

7,940,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل elle boutique tbilisi

هتل elle boutique tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,330,000 تومان

یک تخته

7,940,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,330,000 تومان

یک تخته

7,940,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل parma tbilisi

هتل parma tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل tbilisi tower

هتل tbilisi tower


با صبحانه

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل old city tbilisi

هتل old city tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,650,000 تومان

یک تخته

8,590,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل dolabauri tbilisi

هتل dolabauri tbilisi


با صبحانه

دوتخته

6,980,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

6,980,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل kalasi tbilisi

هتل kalasi tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,300,000 تومان

یک تخته

9,880,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,300,000 تومان

یک تخته

9,880,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل adamo tbilisi

هتل adamo tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,430,000 تومان

یک تخته

9,880,000 تومان

کودک با تخت

6,400,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,430,000 تومان

یک تخته

9,880,000 تومان

کودک با تخت

6,400,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل astoria tbilisi

هتل astoria tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,560,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,560,000 تومان

یک تخته

9,230,000 تومان

کودک با تخت

6,010,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل aivani tbilisi

هتل aivani tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,560,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

5,750,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,560,000 تومان

یک تخته

9,750,000 تومان

کودک با تخت

5,750,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل ameri plaza tbilisi

هتل ameri plaza tbilisi


با صبحانه

دوتخته

7,940,000 تومان

یک تخته

11,170,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

7,940,000 تومان

یک تخته

11,170,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل radius tbilisi

هتل radius tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,070,000 تومان

یک تخته

11,430,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

8,070,000 تومان

یک تخته

11,430,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل best western city center tbilisi

هتل best western city center tbilisi


با صبحانه

دوتخته

8,270,000 تومان

یک تخته

11,810,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

8,270,000 تومان

یک تخته

11,810,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل holiday inn tbilisi

هتل holiday inn tbilisi


با صبحانه

دوتخته

9,230,000 تومان

یک تخته

12,460,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

9,230,000 تومان

یک تخته

12,460,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل golden tulip tbilisi

هتل golden tulip tbilisi


با صبحانه

دوتخته

9,360,000 تومان

یک تخته

12,460,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

9,360,000 تومان

یک تخته

12,460,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل preference hualing tbilisi

هتل preference hualing tbilisi


با صبحانه

دوتخته

9,750,000 تومان

یک تخته

13,490,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

9,750,000 تومان

یک تخته

13,490,000 تومان

کودک با تخت

7,300,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل pullman tbilisi axis towers

هتل pullman tbilisi axis towers


با صبحانه

دوتخته

9,880,000 تومان

یک تخته

13,100,000 تومان

کودک با تخت

4,720,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

9,880,000 تومان

یک تخته

13,100,000 تومان

کودک با تخت

4,720,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل ambassadori tbilisi

هتل ambassadori tbilisi


با صبحانه

دوتخته

10,200,000 تومان

یک تخته

14,650,000 تومان

کودک با تخت

9,880,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

10,200,000 تومان

یک تخته

14,650,000 تومان

کودک با تخت

9,880,000 تومان

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان
هتل the biltmore tbilisi

هتل the biltmore tbilisi


با صبحانه

دوتخته

10,520,000 تومان

یک تخته

15,680,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

دوتخته

10,520,000 تومان

یک تخته

15,680,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

4,800,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور گرجستان کریسمس 2023

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  قشم ایر
  هواپیمایی: قشم ایر
 • گرجستان - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تست پی سی آر الزامیست
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 15 امتیاز دهنده به تور گرجستان کریسمس 2023

سوالات متداول