تور قبرس شمالی شهریور


هتل the olive tree cyprus

هتل the olive tree cyprus


با صبحانه

دوتخته

35,080,000 تومان

یک تخته

41,090,000 تومان

کودک با تخت

32,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

35,080,000 تومان

یک تخته

41,090,000 تومان

کودک با تخت

32,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل oscar resort cyprus

هتل oscar resort cyprus


با صبحانه

دوتخته

42,090,000 تومان

یک تخته

50,090,000 تومان

کودک با تخت

38,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

42,090,000 تومان

یک تخته

50,090,000 تومان

کودک با تخت

38,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل salamis cyprus

هتل salamis cyprus


خدمات كامل

دوتخته

50,090,000 تومان

یک تخته

61,090,000 تومان

کودک با تخت

40,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

50,090,000 تومان

یک تخته

61,090,000 تومان

کودک با تخت

40,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل noah ark cyprus

هتل noah ark cyprus


خدمات كامل

دوتخته

51,090,000 تومان

یک تخته

62,090,000 تومان

کودک با تخت

41,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

51,090,000 تومان

یک تخته

62,090,000 تومان

کودک با تخت

41,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل lords palace cyprus

هتل lords palace cyprus


خدمات كامل

دوتخته

52,090,000 تومان

یک تخته

64,090,000 تومان

کودک با تخت

41,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

52,090,000 تومان

یک تخته

64,090,000 تومان

کودک با تخت

41,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل acapulco cyprus

هتل acapulco cyprus


خدمات كامل

دوتخته

52,090,000 تومان

یک تخته

64,090,000 تومان

کودک با تخت

41,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

52,090,000 تومان

یک تخته

64,090,000 تومان

کودک با تخت

41,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل kaya artemis

هتل kaya artemis


خدمات كامل

دوتخته

59,090,000 تومان

یک تخته

71,000,000 تومان

کودک با تخت

45,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

59,090,000 تومان

یک تخته

71,000,000 تومان

کودک با تخت

45,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل limak cyprus

هتل limak cyprus


خدمات كامل

دوتخته

60,090,000 تومان

یک تخته

73,090,000 تومان

کودک با تخت

46,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

60,090,000 تومان

یک تخته

73,090,000 تومان

کودک با تخت

46,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل concorde luxury resort cyprus

هتل concorde luxury resort cyprus


خدمات كامل

دوتخته

70,090,000 تومان

یک تخته

85,090,000 تومان

کودک با تخت

50,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

70,090,000 تومان

یک تخته

85,090,000 تومان

کودک با تخت

50,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل merit park cyprus

هتل merit park cyprus


خدمات كامل

دوتخته

71,090,000 تومان

یک تخته

88,090,000 تومان

کودک با تخت

51,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

71,090,000 تومان

یک تخته

88,090,000 تومان

کودک با تخت

51,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل merit crystal cyprus

هتل merit crystal cyprus


خدمات كامل

دوتخته

73,090,000 تومان

یک تخته

90,090,000 تومان

کودک با تخت

53,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

73,090,000 تومان

یک تخته

90,090,000 تومان

کودک با تخت

53,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل kaya palazzo cyprus

هتل kaya palazzo cyprus


خدمات كامل

دوتخته

80,090,000 تومان

یک تخته

95,090,000 تومان

کودک با تخت

54,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

80,090,000 تومان

یک تخته

95,090,000 تومان

کودک با تخت

54,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل elexus cyprus

هتل elexus cyprus


خدمات كامل

دوتخته

81,090,000 تومان

یک تخته

98,090,000 تومان

کودک با تخت

55,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

81,090,000 تومان

یک تخته

98,090,000 تومان

کودک با تخت

55,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان
هتل merit royal cyprus

هتل merit royal cyprus


خدمات كامل

دوتخته

83,090,000 تومان

یک تخته

101,090,000 تومان

کودک با تخت

57,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

دوتخته

83,090,000 تومان

یک تخته

101,090,000 تومان

کودک با تخت

57,090,000 تومان

کودک بدون تخت

28,090,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • قبرس - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن کرونا که از دوز دوم 14 روز گذشته باشد
 • تست پی سی آر 48 ساعت قبل پرواز

خدمات آژانس

 • 6 شب اقامت در هتل
 • بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

سایر توضیحات

امتیاز 4.1 از 5 | از بین 39 امتیاز دهنده به تور قبرس شمالی شهریور

سوالات متداول