تور بدروم با پرواز مستقیم


دوتخته

10,895,000 تومان

یک تخته

12,795,000 تومان

کودک با تخت

8,595,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

10,895,000 تومان

یک تخته

12,795,000 تومان

کودک با تخت

8,595,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,195,000 تومان

یک تخته

13,295,000 تومان

کودک با تخت

8,795,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

11,195,000 تومان

یک تخته

13,295,000 تومان

کودک با تخت

8,795,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,695,000 تومان

یک تخته

16,995,000 تومان

کودک با تخت

9,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

13,695,000 تومان

یک تخته

16,995,000 تومان

کودک با تخت

9,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,695,000 تومان

یک تخته

16,995,000 تومان

کودک با تخت

9,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

13,695,000 تومان

یک تخته

16,995,000 تومان

کودک با تخت

9,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,995,000 تومان

یک تخته

19,395,000 تومان

کودک با تخت

10,195,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

13,995,000 تومان

یک تخته

19,395,000 تومان

کودک با تخت

10,195,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,195,000 تومان

یک تخته

19,195,000 تومان

کودک با تخت

10,295,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

14,195,000 تومان

یک تخته

19,195,000 تومان

کودک با تخت

10,295,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,400,000 تومان

یک تخته

19,695,000 تومان

کودک با تخت

10,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

15,400,000 تومان

یک تخته

19,695,000 تومان

کودک با تخت

10,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,695,000 تومان

یک تخته

19,695,000 تومان

کودک با تخت

10,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

15,695,000 تومان

یک تخته

19,695,000 تومان

کودک با تخت

10,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

15,795,000 تومان

یک تخته

20,195,000 تومان

کودک با تخت

11,095,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

15,795,000 تومان

یک تخته

20,195,000 تومان

کودک با تخت

11,095,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,095,000 تومان

یک تخته

20,795,000 تومان

کودک با تخت

11,295,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

16,095,000 تومان

یک تخته

20,795,000 تومان

کودک با تخت

11,295,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

17,595,000 تومان

یک تخته

23,595,000 تومان

کودک با تخت

11,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

17,595,000 تومان

یک تخته

23,595,000 تومان

کودک با تخت

11,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

18,095,000 تومان

یک تخته

30,895,000 تومان

کودک با تخت

12,295,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

18,095,000 تومان

یک تخته

30,895,000 تومان

کودک با تخت

12,295,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,495,000 تومان

یک تخته

25,795,000 تومان

کودک با تخت

12,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

19,495,000 تومان

یک تخته

25,795,000 تومان

کودک با تخت

12,995,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

21,295,000 تومان

یک تخته

28,395,000 تومان

کودک با تخت

13,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

21,295,000 تومان

یک تخته

28,395,000 تومان

کودک با تخت

13,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,395,000 تومان

یک تخته

29,995,000 تومان

کودک با تخت

14,395,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

22,395,000 تومان

یک تخته

29,995,000 تومان

کودک با تخت

14,395,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

25,195,000 تومان

یک تخته

43,395,000 تومان

کودک با تخت

15,795,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

25,195,000 تومان

یک تخته

43,395,000 تومان

کودک با تخت

15,795,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

32,695,000 تومان

یک تخته

50,695,000 تومان

کودک با تخت

19,595,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

32,695,000 تومان

یک تخته

50,695,000 تومان

کودک با تخت

19,595,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

33,995,000 تومان

یک تخته

47,495,000 تومان

کودک با تخت

20,195,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

33,995,000 تومان

یک تخته

47,495,000 تومان

کودک با تخت

20,195,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

34,795,000 تومان

یک تخته

48,895,000 تومان

کودک با تخت

20,595,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

34,795,000 تومان

یک تخته

48,895,000 تومان

کودک با تخت

20,595,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

45,395,000 تومان

یک تخته

64,595,000 تومان

کودک با تخت

25,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان

دوتخته

45,395,000 تومان

یک تخته

64,595,000 تومان

کودک با تخت

25,895,000 تومان

کودک بدون تخت

6,995,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - 25 و 26 شهریور 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: 25 و 26 شهریور 1400
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • بدروم - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور بدروم با پرواز مستقیم است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.1 از 5 | از بین 15 امتیاز دهنده به تور بدروم با پرواز مستقیم

سوالات متداول