تور آنتالیا نوروز - 28 اسفند


هتل beldibi kemer antalya

هتل beldibi kemer antalya


با صبحانه ، ناهار ، شام

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

25,390,000 تومان

کودک با تخت

19,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

25,390,000 تومان

کودک با تخت

19,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل belkon club antalya

هتل belkon club antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

28,090,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

28,090,000 تومان

کودک با تخت

19,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,290,000 تومان

یک تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

20,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

25,290,000 تومان

یک تخته

31,090,000 تومان

کودک با تخت

20,290,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

29,290,000 تومان

یک تخته

37,390,000 تومان

کودک با تخت

21,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

29,290,000 تومان

یک تخته

37,390,000 تومان

کودک با تخت

21,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

29,300,000 تومان

یک تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

21,500,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

29,300,000 تومان

یک تخته

37,790,000 تومان

کودک با تخت

21,500,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل bellis deluxe antalya

هتل bellis deluxe antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,290,000 تومان

یک تخته

45,890,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

34,290,000 تومان

یک تخته

45,890,000 تومان

کودک با تخت

23,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,790,000 تومان

یک تخته

46,590,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

34,790,000 تومان

یک تخته

46,590,000 تومان

کودک با تخت

23,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

23,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

48,790,000 تومان

کودک با تخت

23,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل sueno golf belek antalya

هتل sueno golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,290,000 تومان

یک تخته

49,090,000 تومان

کودک با تخت

23,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

36,290,000 تومان

یک تخته

49,090,000 تومان

کودک با تخت

23,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,490,000 تومان

یک تخته

49,490,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

36,490,000 تومان

یک تخته

49,490,000 تومان

کودک با تخت

23,690,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,890,000 تومان

یک تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

36,890,000 تومان

یک تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,890,000 تومان

یک تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

36,890,000 تومان

یک تخته

50,190,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,390,000 تومان

یک تخته

50,690,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

37,390,000 تومان

یک تخته

50,690,000 تومان

کودک با تخت

23,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل rixos premium tekirova antalya

هتل rixos premium tekirova antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,390,000 تومان

یک تخته

51,090,000 تومان

کودک با تخت

24,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

37,390,000 تومان

یک تخته

51,090,000 تومان

کودک با تخت

24,090,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل rixos sungate antalya

هتل rixos sungate antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,690,000 تومان

یک تخته

51,590,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

37,690,000 تومان

یک تخته

51,590,000 تومان

کودک با تخت

24,190,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل granada luxury belek antalya

هتل granada luxury belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

38,900,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

24,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

38,900,000 تومان

یک تخته

53,590,000 تومان

کودک با تخت

24,490,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,790,000 تومان

یک تخته

55,190,000 تومان

کودک با تخت

24,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

39,790,000 تومان

یک تخته

55,190,000 تومان

کودک با تخت

24,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل sueno deluxe belek antalya

هتل sueno deluxe belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,990,000 تومان

یک تخته

55,590,000 تومان

کودک با تخت

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

39,990,000 تومان

یک تخته

55,590,000 تومان

کودک با تخت

24,990,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل susesi luxury resort belek antalya

هتل susesi luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

42,990,000 تومان

یک تخته

60,500,000 تومان

کودک با تخت

25,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

42,990,000 تومان

یک تخته

60,500,000 تومان

کودک با تخت

25,890,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل royal seginus lara antalya

هتل royal seginus lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,690,000 تومان

یک تخته

62,290,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

43,690,000 تومان

یک تخته

62,290,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل royal holiday palace antalya

هتل royal holiday palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,690,000 تومان

یک تخته

62,290,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

43,690,000 تومان

یک تخته

62,290,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان
هتل barut lara antalya

هتل barut lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

44,690,000 تومان

یک تخته

63,700,000 تومان

کودک با تخت

26,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

دوتخته

44,690,000 تومان

یک تخته

63,700,000 تومان

کودک با تخت

26,590,000 تومان

کودک بدون تخت

18,990,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا نوروز - 28 اسفند

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • گشت شهری 1 روزه
 • اقامت در هتل با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 31 امتیاز دهنده به تور آنتالیا نوروز - 28 اسفند

سوالات متداول