تور آنتالیا مرداد ماه


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

11,640,000 تومان

یک تخته

13,770,000 تومان

کودک با تخت

10,160,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

11,640,000 تومان

یک تخته

13,770,000 تومان

کودک با تخت

10,160,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل palmet sport belek antalya

هتل palmet sport belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,320,000 تومان

یک تخته

20,000,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

15,320,000 تومان

یک تخته

20,000,000 تومان

کودک با تخت

11,990,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل belkon club hotel antalya

هتل belkon club hotel antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,170,000 تومان

یک تخته

19,930,000 تومان

کودک با تخت

12,410,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

16,170,000 تومان

یک تخته

19,930,000 تومان

کودک با تخت

12,410,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل armir resort antalya

هتل armir resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,190,000 تومان

یک تخته

20,710,000 تومان

کودک با تخت

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

16,190,000 تومان

یک تخته

20,710,000 تومان

کودک با تخت

12,420,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,220,000 تومان

یک تخته

21,500,000 تومان

کودک با تخت

12,930,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

17,220,000 تومان

یک تخته

21,500,000 تومان

کودک با تخت

12,930,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل palmet kiris antalya

هتل palmet kiris antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,480,000 تومان

یک تخته

23,660,000 تومان

کودک با تخت

13,060,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

17,480,000 تومان

یک تخته

23,660,000 تومان

کودک با تخت

13,060,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

17,690,000 تومان

یک تخته

24,930,000 تومان

کودک با تخت

13,170,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

17,690,000 تومان

یک تخته

24,930,000 تومان

کودک با تخت

13,170,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,850,000 تومان

یک تخته

26,560,000 تومان

کودک با تخت

14,250,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

19,850,000 تومان

یک تخته

26,560,000 تومان

کودک با تخت

14,250,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل armas gul beach antalya

هتل armas gul beach antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,780,000 تومان

یک تخته

32,290,000 تومان

کودک با تخت

15,220,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

21,780,000 تومان

یک تخته

32,290,000 تومان

کودک با تخت

15,220,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل daima biz kemer antalya

هتل daima biz kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,720,000 تومان

یک تخته

34,270,000 تومان

کودک با تخت

16,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

23,720,000 تومان

یک تخته

34,270,000 تومان

کودک با تخت

16,190,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,230,000 تومان

یک تخته

38,490,000 تومان

کودک با تخت

16,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

25,230,000 تومان

یک تخته

38,490,000 تومان

کودک با تخت

16,940,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل wyndham garden antalya

هتل wyndham garden antalya


خدمات كامل

دوتخته

27,130,000 تومان

یک تخته

36,370,000 تومان

کودک با تخت

17,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

27,130,000 تومان

یک تخته

36,370,000 تومان

کودک با تخت

17,890,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل crystal deluxe resort antalya

هتل crystal deluxe resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,470,000 تومان

یک تخته

54,300,000 تومان

کودک با تخت

20,060,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

31,470,000 تومان

یک تخته

54,300,000 تومان

کودک با تخت

20,060,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,900,000 تومان

یک تخته

55,160,000 تومان

کودک با تخت

20,280,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

31,900,000 تومان

یک تخته

55,160,000 تومان

کودک با تخت

20,280,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,410,000 تومان

یک تخته

58,180,000 تومان

کودک با تخت

21,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

33,410,000 تومان

یک تخته

58,180,000 تومان

کودک با تخت

21,030,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,130,000 تومان

یک تخته

61,620,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

35,130,000 تومان

یک تخته

61,620,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,900,000 تومان

یک تخته

64,530,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

45,900,000 تومان

یک تخته

64,530,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل adam eve belek antalya

هتل adam eve belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

52,790,000 تومان

یک تخته

74,970,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

52,790,000 تومان

یک تخته

74,970,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

54,000,000 تومان

یک تخته

76,680,000 تومان

کودک با تخت

31,320,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

54,000,000 تومان

یک تخته

76,680,000 تومان

کودک با تخت

31,320,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

54,840,000 تومان

یک تخته

77,930,000 تومان

کودک با تخت

31,740,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

54,840,000 تومان

یک تخته

77,930,000 تومان

کودک با تخت

31,740,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان
هتل susesi luxury resort belek antalya

هتل susesi luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,100,000 تومان

یک تخته

81,320,000 تومان

کودک با تخت

32,870,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

دوتخته

57,100,000 تومان

یک تخته

81,320,000 تومان

کودک با تخت

32,870,000 تومان

کودک بدون تخت

10,490,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  کرندون
  هواپیمایی: کرندون
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.3 از 5 | از بین 29 امتیاز دهنده به تور آنتالیا مرداد ماه

سوالات متداول