تور آنتالیا با پرواز ایران ایرتور


هتل lara palace antalya

هتل lara palace antalya


با صبحانه

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

16,990,000 تومان

یک تخته

23,990,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل himeros beach kemer antalya

هتل himeros beach kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

26,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

26,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل rios beach antalya

هتل rios beach antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,590,000 تومان

یک تخته

29,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

23,590,000 تومان

یک تخته

29,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل perre art resort

هتل perre art resort


خدمات كامل

دوتخته

28,990,000 تومان

یک تخته

45,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

28,990,000 تومان

یک تخته

45,990,000 تومان

کودک با تخت

17,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل armas gul beach antalya

هتل armas gul beach antalya


خدمات كامل

دوتخته

34,990,000 تومان

یک تخته

55,990,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

34,990,000 تومان

یک تخته

55,990,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل daima biz antalya

هتل daima biz antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

52,990,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

52,990,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل amon belek antalya

هتل amon belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

59,990,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

35,990,000 تومان

یک تخته

59,990,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل miarosa kemer beach antalya

هتل miarosa kemer beach antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,590,000 تومان

یک تخته

59,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

36,590,000 تومان

یک تخته

59,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل grand ring antalya

هتل grand ring antalya


خدمات كامل

دوتخته

40,990,000 تومان

یک تخته

65,990,000 تومان

کودک با تخت

27,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

40,990,000 تومان

یک تخته

65,990,000 تومان

کودک با تخت

27,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل aydin bey queen antalya

هتل aydin bey queen antalya


خدمات كامل

دوتخته

41,990,000 تومان

یک تخته

69,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

41,990,000 تومان

یک تخته

69,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

42,990,000 تومان

یک تخته

69,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

42,990,000 تومان

یک تخته

69,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,590,000 تومان

یک تخته

72,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

43,590,000 تومان

یک تخته

72,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل wind of lara antalya

هتل wind of lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

43,990,000 تومان

یک تخته

69,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

43,990,000 تومان

یک تخته

69,990,000 تومان

کودک با تخت

19,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

46,990,000 تومان

یک تخته

75,990,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

46,990,000 تومان

یک تخته

75,990,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

47,990,000 تومان

یک تخته

75,990,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

47,990,000 تومان

یک تخته

75,990,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

48,990,000 تومان

یک تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

48,990,000 تومان

یک تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

20,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل amara premier palace antalya

هتل amara premier palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

49,990,000 تومان

یک تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

49,990,000 تومان

یک تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

51,990,000 تومان

یک تخته

89,990,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

51,990,000 تومان

یک تخته

89,990,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل baia kemer club

هتل baia kemer club


خدمات كامل

دوتخته

51,990,000 تومان

یک تخته

89,990,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

51,990,000 تومان

یک تخته

89,990,000 تومان

کودک با تخت

21,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

55,590,000 تومان

یک تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

55,590,000 تومان

یک تخته

79,990,000 تومان

کودک با تخت

22,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

64,590,000 تومان

یک تخته

95,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

64,590,000 تومان

یک تخته

95,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان
هتل granada luxury belek antalya

هتل granada luxury belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

65,990,000 تومان

یک تخته

99,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

دوتخته

65,990,000 تومان

یک تخته

99,990,000 تومان

کودک با تخت

25,990,000 تومان

کودک بدون تخت

13,990,000 تومان

تور های پیشنهادی

اطلاعات تور آنتالیا با پرواز ایران ایرتور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • بلیط رفت و برگشت
 • تور لیدر فارسی زبان
 • اقامت در هتل

سایر توضیحات

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 31 امتیاز دهنده به تور آنتالیا با پرواز ایران ایرتور

سوالات متداول