تور آنتالیا تعطیلات آبان


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

6,540,000 تومان

کودک با تخت

4,770,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

6,540,000 تومان

کودک با تخت

4,770,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل himeros beach kemer antalya

هتل himeros beach kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,040,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,040,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل lara palace antalya

هتل lara palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,130,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,130,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

8,250,000 تومان

یک تخته

11,100,000 تومان

کودک با تخت

6,220,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

8,250,000 تومان

یک تخته

11,100,000 تومان

کودک با تخت

6,220,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل imperial sunland antalya

هتل imperial sunland antalya


خدمات كامل

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

13,110,000 تومان

کودک با تخت

6,420,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

13,110,000 تومان

کودک با تخت

6,420,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل aydin bey famous antalya

هتل aydin bey famous antalya


خدمات كامل

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

14,640,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

14,640,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

10,190,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

10,190,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

10,590,000 تومان

یک تخته

16,350,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

10,590,000 تومان

یک تخته

16,350,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل sherwood suites resort

هتل sherwood suites resort


خدمات كامل

دوتخته

11,050,000 تومان

یک تخته

14,480,000 تومان

کودک با تخت

7,620,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

11,050,000 تومان

یک تخته

14,480,000 تومان

کودک با تخت

7,620,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

11,950,000 تومان

یک تخته

16,680,000 تومان

کودک با تخت

8,070,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

11,950,000 تومان

یک تخته

16,680,000 تومان

کودک با تخت

8,070,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل wind of lara antalya

هتل wind of lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

12,350,000 تومان

یک تخته

19,680,000 تومان

کودک با تخت

8,280,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

12,350,000 تومان

یک تخته

19,680,000 تومان

کودک با تخت

8,280,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل lara family antalya

هتل lara family antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,290,000 تومان

یک تخته

17,850,000 تومان

کودک با تخت

8,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

13,290,000 تومان

یک تخته

17,850,000 تومان

کودک با تخت

8,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

18,530,000 تومان

کودک با تخت

8,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

18,530,000 تومان

کودک با تخت

8,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

23,580,000 تومان

کودک با تخت

9,050,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

23,580,000 تومان

کودک با تخت

9,050,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل fame residence lara and spa

هتل fame residence lara and spa


خدمات كامل

دوتخته

14,850,000 تومان

یک تخته

21,360,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

14,850,000 تومان

یک تخته

21,360,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

16,790,000 تومان

یک تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

16,790,000 تومان

یک تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل sherwood ex lara antalya

هتل sherwood ex lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,450,000 تومان

یک تخته

27,220,000 تومان

کودک با تخت

11,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

19,450,000 تومان

یک تخته

27,220,000 تومان

کودک با تخت

11,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل granada luxury belek antalya

هتل granada luxury belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,690,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

11,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

19,690,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

11,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل miracle resort lara antalya

هتل miracle resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

30,570,000 تومان

کودک با تخت

12,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

30,570,000 تومان

کودک با تخت

12,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل susesi luxury resort belek antalya

هتل susesi luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,890,000 تومان

یک تخته

29,230,000 تومان

کودک با تخت

12,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

20,890,000 تومان

یک تخته

29,230,000 تومان

کودک با تخت

12,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,850,000 تومان

یک تخته

32,150,000 تومان

کودک با تخت

13,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

22,850,000 تومان

یک تخته

32,150,000 تومان

کودک با تخت

13,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

33,580,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

33,580,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  معراج
  هواپیمایی: معراج
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا تعطیلات آبان است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.5 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور آنتالیا تعطیلات آبان

سوالات متداول