تور آنتالیا تعطیلات آبان


دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

6,540,000 تومان

کودک با تخت

4,770,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

6,540,000 تومان

کودک با تخت

4,770,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,040,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,040,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,130,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,130,000 تومان

کودک با تخت

4,950,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

8,250,000 تومان

یک تخته

11,100,000 تومان

کودک با تخت

6,220,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

8,250,000 تومان

یک تخته

11,100,000 تومان

کودک با تخت

6,220,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

13,110,000 تومان

کودک با تخت

6,420,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

8,650,000 تومان

یک تخته

13,110,000 تومان

کودک با تخت

6,420,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

14,640,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

9,990,000 تومان

یک تخته

14,640,000 تومان

کودک با تخت

7,080,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,190,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

10,190,000 تومان

یک تخته

13,200,000 تومان

کودک با تخت

7,190,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل sensitive Premium Resort and Spa Antalya

هتل sensitive Premium Resort and Spa Antalya


خدمات كامل

دوتخته

10,590,000 تومان

یک تخته

16,350,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

10,590,000 تومان

یک تخته

16,350,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,050,000 تومان

یک تخته

14,480,000 تومان

کودک با تخت

7,620,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

11,050,000 تومان

یک تخته

14,480,000 تومان

کودک با تخت

7,620,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,950,000 تومان

یک تخته

16,680,000 تومان

کودک با تخت

8,070,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

11,950,000 تومان

یک تخته

16,680,000 تومان

کودک با تخت

8,070,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

12,350,000 تومان

یک تخته

19,680,000 تومان

کودک با تخت

8,280,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

12,350,000 تومان

یک تخته

19,680,000 تومان

کودک با تخت

8,280,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,290,000 تومان

یک تخته

17,850,000 تومان

کودک با تخت

8,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

13,290,000 تومان

یک تخته

17,850,000 تومان

کودک با تخت

8,740,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

18,530,000 تومان

کودک با تخت

8,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

13,690,000 تومان

یک تخته

18,530,000 تومان

کودک با تخت

8,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل crystal Waterworld Resort Belek Antalya

هتل crystal Waterworld Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

23,580,000 تومان

کودک با تخت

9,050,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

13,890,000 تومان

یک تخته

23,580,000 تومان

کودک با تخت

9,050,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

14,850,000 تومان

یک تخته

21,360,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

14,850,000 تومان

یک تخته

21,360,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

16,790,000 تومان

یک تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

16,790,000 تومان

یک تخته

29,390,000 تومان

کودک با تخت

10,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,450,000 تومان

یک تخته

27,220,000 تومان

کودک با تخت

11,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

19,450,000 تومان

یک تخته

27,220,000 تومان

کودک با تخت

11,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

19,690,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

11,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

19,690,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

11,940,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

30,570,000 تومان

کودک با تخت

12,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

20,690,000 تومان

یک تخته

30,570,000 تومان

کودک با تخت

12,450,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya

هتل susesi Luxury Resort Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,890,000 تومان

یک تخته

29,230,000 تومان

کودک با تخت

12,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

20,890,000 تومان

یک تخته

29,230,000 تومان

کودک با تخت

12,560,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

22,850,000 تومان

یک تخته

32,150,000 تومان

کودک با تخت

13,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

22,850,000 تومان

یک تخته

32,150,000 تومان

کودک با تخت

13,550,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل
هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya

هتل titanic Deluxe Golf Belek Antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

33,580,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان

دوتخته

23,790,000 تومان

یک تخته

33,580,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,090,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - پاییز 1400

  تهران
  تاریخ پرواز: پاییز 1400
  معراج
  هواپیمایی: معراج
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور آنتالیا تعطیلات آبان است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور آنتالیا تعطیلات آبان

سوالات متداول