تور آنکارا ماه رمضان


دوتخته

5,384,000 تومان

یک تخته

5,684,000 تومان

کودک با تخت

4,884,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,384,000 تومان

یک تخته

5,684,000 تومان

کودک با تخت

4,884,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,534,000 تومان

یک تخته

5,934,000 تومان

کودک با تخت

5,634,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,534,000 تومان

یک تخته

5,934,000 تومان

کودک با تخت

5,634,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,534,000 تومان

یک تخته

5,884,000 تومان

کودک با تخت

4,984,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,534,000 تومان

یک تخته

5,884,000 تومان

کودک با تخت

4,984,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

6,034,000 تومان

کودک با تخت

5,134,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

6,034,000 تومان

کودک با تخت

5,134,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

6,284,000 تومان

کودک با تخت

5,234,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

6,284,000 تومان

کودک با تخت

5,234,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

5,984,000 تومان

کودک با تخت

4,984,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

5,984,000 تومان

کودک با تخت

4,984,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

5,984,000 تومان

کودک با تخت

5,234,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,634,000 تومان

یک تخته

5,984,000 تومان

کودک با تخت

5,234,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,684,000 تومان

یک تخته

6,134,000 تومان

کودک با تخت

5,134,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,684,000 تومان

یک تخته

6,134,000 تومان

کودک با تخت

5,134,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,734,000 تومان

یک تخته

6,684,000 تومان

کودک با تخت

5,334,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,734,000 تومان

یک تخته

6,684,000 تومان

کودک با تخت

5,334,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,734,000 تومان

یک تخته

5,784,000 تومان

کودک با تخت

4,984,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,734,000 تومان

یک تخته

5,784,000 تومان

کودک با تخت

4,984,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,734,000 تومان

یک تخته

6,234,000 تومان

کودک با تخت

5,234,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,734,000 تومان

یک تخته

6,234,000 تومان

کودک با تخت

5,234,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,884,000 تومان

یک تخته

6,484,000 تومان

کودک با تخت

5,384,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

5,884,000 تومان

یک تخته

6,484,000 تومان

کودک با تخت

5,384,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,134,000 تومان

یک تخته

6,634,000 تومان

کودک با تخت

5,484,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

6,134,000 تومان

یک تخته

6,634,000 تومان

کودک با تخت

5,484,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,134,000 تومان

یک تخته

6,884,000 تومان

کودک با تخت

5,434,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

6,134,000 تومان

یک تخته

6,884,000 تومان

کودک با تخت

5,434,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,134,000 تومان

یک تخته

7,034,000 تومان

کودک با تخت

5,484,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

6,134,000 تومان

یک تخته

7,034,000 تومان

کودک با تخت

5,484,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,184,000 تومان

یک تخته

7,634,000 تومان

کودک با تخت

5,734,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

6,184,000 تومان

یک تخته

7,634,000 تومان

کودک با تخت

5,734,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,334,000 تومان

یک تخته

7,284,000 تومان

کودک با تخت

5,634,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

6,334,000 تومان

یک تخته

7,284,000 تومان

کودک با تخت

5,634,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,384,000 تومان

یک تخته

7,134,000 تومان

کودک با تخت

5,634,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان

دوتخته

6,384,000 تومان

یک تخته

7,134,000 تومان

کودک با تخت

5,634,000 تومان

کودک بدون تخت

4,644,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - هر روز

    تهران
    تاریخ پرواز: هر روز
    ترکیش
    هواپیمایی: ترکیش
  • آنکارا - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت 
*گشت شهری
*اقامت هتل با صبحانه
 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.4 از 5 | از بین 21 امتیاز دهنده به تور آنکارا ماه رمضان

سوالات متداول