تور آنتالیا 27 و 28 و 29 مرداد


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

15,990,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

14,480,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

15,990,000 تومان

یک تخته

18,100,000 تومان

کودک با تخت

14,480,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل palmet sport belek antalya

هتل palmet sport belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,650,000 تومان

یک تخته

24,320,000 تومان

کودک با تخت

16,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

19,650,000 تومان

یک تخته

24,320,000 تومان

کودک با تخت

16,310,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل belkon club hotel antalya

هتل belkon club hotel antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,710,000 تومان

یک تخته

24,580,000 تومان

کودک با تخت

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

20,710,000 تومان

یک تخته

24,580,000 تومان

کودک با تخت

16,840,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,550,000 تومان

یک تخته

25,830,000 تومان

کودک با تخت

17,260,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

21,550,000 تومان

یک تخته

25,830,000 تومان

کودک با تخت

17,260,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل palmet kiris antalya

هتل palmet kiris antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,810,000 تومان

یک تخته

27,990,000 تومان

کودک با تخت

17,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

21,810,000 تومان

یک تخته

27,990,000 تومان

کودک با تخت

17,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,020,000 تومان

یک تخته

29,260,000 تومان

کودک با تخت

17,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

22,020,000 تومان

یک تخته

29,260,000 تومان

کودک با تخت

17,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل palmet beach resort kemer antalya

هتل palmet beach resort kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,170,000 تومان

یک تخته

30,890,000 تومان

کودک با تخت

18,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

24,170,000 تومان

یک تخته

30,890,000 تومان

کودک با تخت

18,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل daima biz kemer antalya

هتل daima biz kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

28,050,000 تومان

یک تخته

38,600,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

28,050,000 تومان

یک تخته

38,600,000 تومان

کودک با تخت

20,510,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

29,770,000 تومان

یک تخته

43,210,000 تومان

کودک با تخت

21,370,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

29,770,000 تومان

یک تخته

43,210,000 تومان

کودک با تخت

21,370,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل wind of lara antalya

هتل wind of lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,280,000 تومان

یک تخته

44,090,000 تومان

کودک با تخت

22,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

31,280,000 تومان

یک تخته

44,090,000 تومان

کودک با تخت

22,130,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل wyndham garden antalya

هتل wyndham garden antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,420,000 تومان

یک تخته

40,650,000 تومان

کودک با تخت

22,200,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

31,420,000 تومان

یک تخته

40,650,000 تومان

کودک با تخت

22,200,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,140,000 تومان

یک تخته

45,560,000 تومان

کودک با تخت

22,560,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

32,140,000 تومان

یک تخته

45,560,000 تومان

کودک با تخت

22,560,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,140,000 تومان

یک تخته

41,720,000 تومان

کودک با تخت

22,560,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

32,140,000 تومان

یک تخته

41,720,000 تومان

کودک با تخت

22,560,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل porto bello antalya

هتل porto bello antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,830,000 تومان

یک تخته

46,730,000 تومان

کودک با تخت

22,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

32,830,000 تومان

یک تخته

46,730,000 تومان

کودک با تخت

22,900,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل sherwood suites resort

هتل sherwood suites resort


خدمات كامل

دوتخته

33,393,000 تومان

یک تخته

43,599,000 تومان

کودک با تخت

23,187,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

33,393,000 تومان

یک تخته

43,599,000 تومان

کودک با تخت

23,187,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل crystal centro antalya

هتل crystal centro antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,653,000 تومان

یک تخته

54,325,000 تومان

کودک با تخت

23,317,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

33,653,000 تومان

یک تخته

54,325,000 تومان

کودک با تخت

23,317,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل crystal deluxe resort antalya

هتل crystal deluxe resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,653,000 تومان

یک تخته

54,325,000 تومان

کودک با تخت

23,317,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

33,653,000 تومان

یک تخته

54,325,000 تومان

کودک با تخت

23,317,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,806,000 تومان

یک تخته

58,632,000 تومان

کودک با تخت

24,393,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

35,806,000 تومان

یک تخته

58,632,000 تومان

کودک با تخت

24,393,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل grand park kemer antalya

هتل grand park kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,022,000 تومان

یک تخته

59,062,000 تومان

کودک با تخت

24,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

36,022,000 تومان

یک تخته

59,062,000 تومان

کودک با تخت

24,500,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل amara premier palace antalya

هتل amara premier palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,098,000 تومان

یک تخته

53,980,000 تومان

کودک با تخت

25,039,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

37,098,000 تومان

یک تخته

53,980,000 تومان

کودک با تخت

25,039,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,036,000 تومان

یک تخته

65,092,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

39,036,000 تومان

یک تخته

65,092,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  کرندون
  هواپیمایی: کرندون
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 3.5 از 5 | از بین 35 امتیاز دهنده به تور آنتالیا 27 و 28 و 29 مرداد

سوالات متداول