تور آنتالیا 24 فروردین


هتل lara palace antalya

هتل lara palace antalya


با صبحانه

دوتخته

15,450,000 تومان

یک تخته

18,690,000 تومان

کودک با تخت

15,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

15,450,000 تومان

یک تخته

18,690,000 تومان

کودک با تخت

15,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل cender antalya

هتل cender antalya


خدمات كامل

دوتخته

20,390,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

14,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

20,390,000 تومان

یک تخته

24,990,000 تومان

کودک با تخت

14,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل belkon club antalya

هتل belkon club antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,490,000 تومان

یک تخته

30,090,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

21,490,000 تومان

یک تخته

30,090,000 تومان

کودک با تخت

15,490,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

27,390,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

21,990,000 تومان

یک تخته

27,390,000 تومان

کودک با تخت

15,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل sensitive premium resort and spa antalya

هتل sensitive premium resort and spa antalya


خدمات كامل

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

28,890,000 تومان

کودک با تخت

16,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

22,990,000 تومان

یک تخته

28,890,000 تومان

کودک با تخت

16,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

23,390,000 تومان

یک تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

16,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

23,390,000 تومان

یک تخته

31,690,000 تومان

کودک با تخت

16,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل ramada resort antalya

هتل ramada resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

24,490,000 تومان

یک تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

24,490,000 تومان

یک تخته

31,590,000 تومان

کودک با تخت

16,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,790,000 تومان

یک تخته

33,290,000 تومان

کودک با تخت

17,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

25,790,000 تومان

یک تخته

33,290,000 تومان

کودک با تخت

17,190,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

26,790,000 تومان

یک تخته

35,090,000 تومان

کودک با تخت

17,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

26,790,000 تومان

یک تخته

35,090,000 تومان

کودک با تخت

17,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل kaya antalya

هتل kaya antalya


خدمات كامل

دوتخته

30,290,000 تومان

یک تخته

40,490,000 تومان

کودک با تخت

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

30,290,000 تومان

یک تخته

40,490,000 تومان

کودک با تخت

18,690,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل adalya elite antalya

هتل adalya elite antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,490,000 تومان

یک تخته

42,290,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

31,490,000 تومان

یک تخته

42,290,000 تومان

کودک با تخت

18,990,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

33,590,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

33,590,000 تومان

یک تخته

45,690,000 تومان

کودک با تخت

19,790,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل granada luxury belek antalya

هتل granada luxury belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,190,000 تومان

یک تخته

50,290,000 تومان

کودک با تخت

20,890,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

36,190,000 تومان

یک تخته

50,290,000 تومان

کودک با تخت

20,890,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل titanic beach lara antalya

هتل titanic beach lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,290,000 تومان

یک تخته

55,190,000 تومان

کودک با تخت

21,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

39,290,000 تومان

یک تخته

55,190,000 تومان

کودک با تخت

21,800,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

40,990,000 تومان

یک تخته

57,890,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

40,990,000 تومان

یک تخته

57,890,000 تومان

کودک با تخت

22,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,190,000 تومان

یک تخته

64,590,000 تومان

کودک با تخت

29,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

45,190,000 تومان

یک تخته

64,590,000 تومان

کودک با تخت

29,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,690,000 تومان

یک تخته

65,490,000 تومان

کودک با تخت

29,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

45,690,000 تومان

یک تخته

65,490,000 تومان

کودک با تخت

29,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل titanic mardan palace antalya

هتل titanic mardan palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

52,690,000 تومان

یک تخته

76,590,000 تومان

کودک با تخت

26,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

52,690,000 تومان

یک تخته

76,590,000 تومان

کودک با تخت

26,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

53,290,000 تومان

یک تخته

77,290,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

53,290,000 تومان

یک تخته

77,290,000 تومان

کودک با تخت

26,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
هتل rixos premium belek antalya

هتل rixos premium belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

65,290,000 تومان

یک تخته

96,490,000 تومان

کودک با تخت

30,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

65,290,000 تومان

یک تخته

96,490,000 تومان

کودک با تخت

30,390,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان
 هتل maxx royal belek golf resort antalya

هتل maxx royal belek golf resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

101,990,000 تومان

یک تخته

155,190,000 تومان

کودک با تخت

42,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

دوتخته

101,990,000 تومان

یک تخته

155,190,000 تومان

کودک با تخت

42,590,000 تومان

کودک بدون تخت

12,990,000 تومان

اطلاعات تور آنتالیا 24 فروردین

 • شروع سفر: تهران - 24 فروردین

  تهران
  پگاسوس
  هواپیمایی: پگاسوس
 • آنتالیا - 6 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
 • تزریق دو دوز واکسن
 • کارت واکسن دیجیتال به زبان انگلیسی

خدمات آژانس

 • 6 شب اقامت در هتل
 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

سایر توضیحات

امتیاز 4.6 از 5 | از بین 19 امتیاز دهنده به تور آنتالیا 24 فروردین

سوالات متداول