تور آنتالیا 17 و 18 و 19 شهریور


هتل melodi kemer antalya

هتل melodi kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

19,300,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

18,700,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

19,300,000 تومان

یک تخته

20,700,000 تومان

کودک با تخت

18,700,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل palmet family lara antalya

هتل palmet family lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

25,300,000 تومان

یک تخته

31,900,000 تومان

کودک با تخت

21,700,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

25,300,000 تومان

یک تخته

31,900,000 تومان

کودک با تخت

21,700,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل amon belek antalya

هتل amon belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,300,000 تومان

یک تخته

45,200,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

31,300,000 تومان

یک تخته

45,200,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل transatlantik antalya

هتل transatlantik antalya


خدمات كامل

دوتخته

31,600,000 تومان

یک تخته

43,300,000 تومان

کودک با تخت

24,800,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

31,600,000 تومان

یک تخته

43,300,000 تومان

کودک با تخت

24,800,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل wyndham garden antalya

هتل wyndham garden antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,400,000 تومان

یک تخته

40,000,000 تومان

کودک با تخت

25,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

32,400,000 تومان

یک تخته

40,000,000 تومان

کودک با تخت

25,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل grand park lara antalya

هتل grand park lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

32,900,000 تومان

یک تخته

43,900,000 تومان

کودک با تخت

25,400,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

32,900,000 تومان

یک تخته

43,900,000 تومان

کودک با تخت

25,400,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل crystal waterworld resort belek antalya

هتل crystal waterworld resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,300,000 تومان

یک تخته

52,900,000 تومان

کودک با تخت

26,600,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

35,300,000 تومان

یک تخته

52,900,000 تومان

کودک با تخت

26,600,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل aquaworld belek antalya

هتل aquaworld belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

35,500,000 تومان

یک تخته

53,700,000 تومان

کودک با تخت

26,800,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

35,500,000 تومان

یک تخته

53,700,000 تومان

کودک با تخت

26,800,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل asteria kremlin palace antalya

هتل asteria kremlin palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

36,900,000 تومان

یک تخته

48,900,000 تومان

کودک با تخت

27,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

36,900,000 تومان

یک تخته

48,900,000 تومان

کودک با تخت

27,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل aska lara antalya

هتل aska lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

37,900,000 تومان

یک تخته

48,300,000 تومان

کودک با تخت

28,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

37,900,000 تومان

یک تخته

48,300,000 تومان

کودک با تخت

28,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل orange county belek antalya

هتل orange county belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

38,900,000 تومان

یک تخته

60,600,000 تومان

کودک با تخت

28,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

38,900,000 تومان

یک تخته

60,600,000 تومان

کودک با تخت

28,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل orange county kemer antalya

هتل orange county kemer antalya


خدمات كامل

دوتخته

39,700,000 تومان

یک تخته

62,300,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

39,700,000 تومان

یک تخته

62,300,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل miracle resort lara antalya

هتل miracle resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

44,900,000 تومان

یک تخته

65,900,000 تومان

کودک با تخت

31,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

44,900,000 تومان

یک تخته

65,900,000 تومان

کودک با تخت

31,500,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل royal wings lara antalya

هتل royal wings lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

45,900,000 تومان

یک تخته

60,250,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

45,900,000 تومان

یک تخته

60,250,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل titanic deluxe golf belek antalya

هتل titanic deluxe golf belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

47,900,000 تومان

یک تخته

63,500,000 تومان

کودک با تخت

33,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

47,900,000 تومان

یک تخته

63,500,000 تومان

کودک با تخت

33,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل delphin be grand resort lara antalya

هتل delphin be grand resort lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

51,600,000 تومان

یک تخته

68,700,000 تومان

کودک با تخت

34,800,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

51,600,000 تومان

یک تخته

68,700,000 تومان

کودک با تخت

34,800,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل adam eve belek antalya

هتل adam eve belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

54,300,000 تومان

یک تخته

72,900,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

54,300,000 تومان

یک تخته

72,900,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل delphin imperial lara antalya

هتل delphin imperial lara antalya


خدمات كامل

دوتخته

55,900,000 تومان

یک تخته

75,000,000 تومان

کودک با تخت

36,900,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

55,900,000 تومان

یک تخته

75,000,000 تومان

کودک با تخت

36,900,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل rixos sungate antalya

هتل rixos sungate antalya


خدمات كامل

دوتخته

55,900,000 تومان

یک تخته

90,900,000 تومان

کودک با تخت

37,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

55,900,000 تومان

یک تخته

90,900,000 تومان

کودک با تخت

37,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل selectum luxury resort belek antalya

هتل selectum luxury resort belek antalya


خدمات كامل

دوتخته

57,900,000 تومان

یک تخته

82,400,000 تومان

کودک با تخت

38,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

57,900,000 تومان

یک تخته

82,400,000 تومان

کودک با تخت

38,000,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
هتل titanic mardan palace antalya

هتل titanic mardan palace antalya


خدمات كامل

دوتخته

64,300,000 تومان

یک تخته

87,800,000 تومان

کودک با تخت

41,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

64,300,000 تومان

یک تخته

87,800,000 تومان

کودک با تخت

41,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان
 هتل maxx royal belek golf resort antalya

هتل maxx royal belek golf resort antalya


خدمات كامل

دوتخته

84,300,000 تومان

یک تخته

137,900,000 تومان

کودک با تخت

51,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

دوتخته

84,300,000 تومان

یک تخته

137,900,000 تومان

کودک با تخت

51,200,000 تومان

کودک بدون تخت

16,990,000 تومان

سایر تورها

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران -

  تهران
  تاریخ پرواز:
  کرندون
  هواپیمایی: کرندون
 • آنتالیا - شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

 • 2 دوز واکسن و گذشت 14 روز از دوز دوم
 • پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
 • کارت واکسن دیجیتال انگلیسی یا نتیجه منفی تست پی سی آر

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

امتیاز 4.2 از 5 | از بین 18 امتیاز دهنده به تور آنتالیا 17 و 18 و 19 شهریور

سوالات متداول