تور استانبول نوروز - نیمه دوم


دوتخته

3,400,000 تومان

یک تخته

4,100,000 تومان

کودک با تخت

3,420,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

3,400,000 تومان

یک تخته

4,100,000 تومان

کودک با تخت

3,420,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,700,000 تومان

یک تخته

4,640,000 تومان

کودک با تخت

3,700,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

3,700,000 تومان

یک تخته

4,640,000 تومان

کودک با تخت

3,700,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,100,000 تومان

یک تخته

6,260,000 تومان

کودک با تخت

4,370,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

4,100,000 تومان

یک تخته

6,260,000 تومان

کودک با تخت

4,370,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,510,000 تومان

یک تخته

6,260,000 تومان

کودک با تخت

4,370,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

4,510,000 تومان

یک تخته

6,260,000 تومان

کودک با تخت

4,370,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,780,000 تومان

یک تخته

6,800,000 تومان

کودک با تخت

4,780,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

4,780,000 تومان

یک تخته

6,800,000 تومان

کودک با تخت

4,780,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,200,000 تومان

یک تخته

7,620,000 تومان

کودک با تخت

5,050,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

5,200,000 تومان

یک تخته

7,620,000 تومان

کودک با تخت

5,050,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,200,000 تومان

یک تخته

7,610,000 تومان

کودک با تخت

5,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

5,200,000 تومان

یک تخته

7,610,000 تومان

کودک با تخت

5,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

8,200,000 تومان

کودک با تخت

5,320,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

8,200,000 تومان

کودک با تخت

5,320,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,590,000 تومان

یک تخته

8,420,000 تومان

کودک با تخت

5,450,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

5,590,000 تومان

یک تخته

8,420,000 تومان

کودک با تخت

5,450,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,720,000 تومان

یک تخته

8,690,000 تومان

کودک با تخت

5,590,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

5,720,000 تومان

یک تخته

8,690,000 تومان

کودک با تخت

5,590,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,260,000 تومان

یک تخته

9,500,000 تومان

کودک با تخت

6,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

6,260,000 تومان

یک تخته

9,500,000 تومان

کودک با تخت

6,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,260,000 تومان

یک تخته

9,770,000 تومان

کودک با تخت

6,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

6,260,000 تومان

یک تخته

9,770,000 تومان

کودک با تخت

6,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

9,790,000 تومان

کودک با تخت

6,270,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

6,270,000 تومان

یک تخته

9,790,000 تومان

کودک با تخت

6,270,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,750,000 تومان

یک تخته

10,750,000 تومان

کودک با تخت

6,590,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

6,750,000 تومان

یک تخته

10,750,000 تومان

کودک با تخت

6,590,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,230,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

7,230,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

7,070,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

120,300,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

7,390,000 تومان

یک تخته

120,300,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,550,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

7,550,000 تومان

یک تخته

12,350,000 تومان

کودک با تخت

7,390,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,710,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

6,270,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

7,710,000 تومان

یک تخته

11,710,000 تومان

کودک با تخت

6,270,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,710,000 تومان

یک تخته

12,670,000 تومان

کودک با تخت

7,550,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

7,710,000 تومان

یک تخته

12,670,000 تومان

کودک با تخت

7,550,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,430,000 تومان

یک تخته

18,200,000 تومان

کودک با تخت

10,430,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان

دوتخته

10,430,000 تومان

یک تخته

18,200,000 تومان

کودک با تخت

10,430,000 تومان

کودک بدون تخت

2,750,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - نیمه دوم

  تهران
  تاریخ پرواز: نیمه دوم
  ایران ایر
  هواپیمایی: ایران ایر
 • استانبول - 5 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور استانبول نوروز - نیمه دوم است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

 

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 42 امتیاز دهنده به تور استانبول نوروز - نیمه دوم

سوالات متداول