تور استانبول لحظه آخری - هوایی


دوتخته

4,860,000 تومان

یک تخته

5,700,000 تومان

کودک با تخت

4,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

4,860,000 تومان

یک تخته

5,700,000 تومان

کودک با تخت

4,830,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,180,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

5,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,180,000 تومان

یک تخته

6,050,000 تومان

کودک با تخت

5,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,350,000 تومان

یک تخته

6,650,000 تومان

کودک با تخت

5,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,350,000 تومان

یک تخته

6,650,000 تومان

کودک با تخت

5,000,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,490,000 تومان

یک تخته

6,910,000 تومان

کودک با تخت

5,090,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,490,000 تومان

یک تخته

6,910,000 تومان

کودک با تخت

5,090,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,510,000 تومان

کودک با تخت

5,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,790,000 تومان

یک تخته

7,510,000 تومان

کودک با تخت

5,790,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,870,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

5,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,870,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

5,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,870,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

5,590,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,870,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

5,590,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,870,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

5,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

5,870,000 تومان

یک تخته

7,700,000 تومان

کودک با تخت

5,490,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,389,000 تومان

یک تخته

8,740,000 تومان

کودک با تخت

5,780,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

6,389,000 تومان

یک تخته

8,740,000 تومان

کودک با تخت

5,780,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

6,490,000 تومان

یک تخته

8,800,000 تومان

کودک با تخت

6,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

6,490,000 تومان

یک تخته

8,800,000 تومان

کودک با تخت

6,120,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,010,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

6,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

7,010,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

6,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,010,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

6,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

7,010,000 تومان

یک تخته

9,980,000 تومان

کودک با تخت

6,320,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,210,000 تومان

یک تخته

10,380,000 تومان

کودک با تخت

7,110,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

7,210,000 تومان

یک تخته

10,380,000 تومان

کودک با تخت

7,110,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,510,000 تومان

یک تخته

10,970,000 تومان

کودک با تخت

7,510,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

7,510,000 تومان

یک تخته

10,970,000 تومان

کودک با تخت

7,510,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,490,000 تومان

یک تخته

12,760,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

8,490,000 تومان

یک تخته

12,760,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,280,000 تومان

یک تخته

16,520,000 تومان

کودک با تخت

8,500,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان

دوتخته

10,280,000 تومان

یک تخته

16,520,000 تومان

کودک با تخت

8,500,000 تومان

کودک بدون تخت

4,040,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - هر روز

  تهران
  تاریخ پرواز: هر روز
  معراج
  هواپیمایی: معراج
 • استانبول - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برای تور استانبول لحظه آخری است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • ترانسفر رفت و برگشت 
 • گشت شهری
 • اقامت هتل با صبحانه

 

سایر توضیحات

هتل های پنج ستاره با پرواز بیزینس آسمان انجام میشود .

 

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 97 امتیاز دهنده به تور استانبول لحظه آخری - هوایی

سوالات متداول