تور استانبول لحظه آخری - هوایی


دوتخته

3,350,000 تومان

یک تخته

3,760,000 تومان

کودک با تخت

3,350,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,350,000 تومان

یک تخته

3,760,000 تومان

کودک با تخت

3,350,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,430,000 تومان

یک تخته

3,930,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,430,000 تومان

یک تخته

3,930,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,430,000 تومان

یک تخته

3,930,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,430,000 تومان

یک تخته

3,930,000 تومان

کودک با تخت

3,430,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,510,000 تومان

یک تخته

4,080,000 تومان

کودک با تخت

3,510,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,510,000 تومان

یک تخته

4,080,000 تومان

کودک با تخت

3,510,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,760,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,760,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,760,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,760,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,760,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,760,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,760,000 تومان

یک تخته

4,570,000 تومان

کودک با تخت

3,760,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

3,850,000 تومان

یک تخته

4,740,000 تومان

کودک با تخت

3,760,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

3,850,000 تومان

یک تخته

4,740,000 تومان

کودک با تخت

3,760,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,200,000 تومان

یک تخته

5,380,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

4,200,000 تومان

یک تخته

5,380,000 تومان

کودک با تخت

4,200,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,410,000 تومان

یک تخته

5,860,000 تومان

کودک با تخت

4,330,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

4,410,000 تومان

یک تخته

5,860,000 تومان

کودک با تخت

4,330,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,410,000 تومان

یک تخته

5,870,000 تومان

کودک با تخت

4,410,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

4,410,000 تومان

یک تخته

5,870,000 تومان

کودک با تخت

4,410,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

4,570,000 تومان

یک تخته

6,200,000 تومان

کودک با تخت

4,490,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

4,570,000 تومان

یک تخته

6,200,000 تومان

کودک با تخت

4,490,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,070,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

کودک با تخت

5,060,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,070,000 تومان

یک تخته

7,200,000 تومان

کودک با تخت

5,060,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,350,000 تومان

یک تخته

7,750,000 تومان

کودک با تخت

5,260,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,350,000 تومان

یک تخته

7,750,000 تومان

کودک با تخت

5,260,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

7,950,000 تومان

کودک با تخت

5,350,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,450,000 تومان

یک تخته

7,950,000 تومان

کودک با تخت

5,350,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,470,000 تومان

یک تخته

7,490,000 تومان

کودک با تخت

4,740,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,470,000 تومان

یک تخته

7,490,000 تومان

کودک با تخت

4,740,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,640,000 تومان

یک تخته

8,330,000 تومان

کودک با تخت

5,550,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,640,000 تومان

یک تخته

8,330,000 تومان

کودک با تخت

5,550,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,640,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

5,550,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,640,000 تومان

یک تخته

10,830,000 تومان

کودک با تخت

5,550,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,740,000 تومان

یک تخته

8,520,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,740,000 تومان

یک تخته

8,520,000 تومان

کودک با تخت

5,740,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

5,930,000 تومان

یک تخته

8,910,000 تومان

کودک با تخت

5,830,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

5,930,000 تومان

یک تخته

8,910,000 تومان

کودک با تخت

5,830,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,000,000 تومان

یک تخته

11,050,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان

دوتخته

7,000,000 تومان

یک تخته

11,050,000 تومان

کودک با تخت

6,920,000 تومان

کودک بدون تخت

2,950,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - هر روز

    تهران
    تاریخ پرواز: هر روز
    آسمان
    هواپیمایی: آسمان
  • استانبول - 3 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

اصل گذرنامه با ۶ ماه اعتبار

ارائه تست منفی کوید 19 تا 72 ساعت قبل پرواز الزامی است

خدمات آژانس

ترانسفر رفت و برگشت

گشت شهری

اقامت همراه با صبحانه

همراه با بیمه اعتباری  کرونا

 

سایر توضیحات

هتل های پنج ستاره با پرواز بیزینس آسمان انجام میشود .

 

سایر تورها

امتیاز 4.8 از 5 | از بین 88 امتیاز دهنده به تور استانبول لحظه آخری - هوایی

سوالات متداول