تور ارمنستان نوروز - شب عید


دوتخته

7,120,000 تومان

یک تخته

7,968,000 تومان

کودک با تخت

6,590,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

7,120,000 تومان

یک تخته

7,968,000 تومان

کودک با تخت

6,590,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,120,000 تومان

یک تخته

7,970,000 تومان

کودک با تخت

6,590,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

7,120,000 تومان

یک تخته

7,970,000 تومان

کودک با تخت

6,590,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,440,000 تومان

یک تخته

7,970,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

7,440,000 تومان

یک تخته

7,970,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,040,000 تومان

یک تخته

9,790,000 تومان

کودک با تخت

6,840,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,040,000 تومان

یک تخته

9,790,000 تومان

کودک با تخت

6,840,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,080,000 تومان

یک تخته

9,670,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,080,000 تومان

یک تخته

9,670,000 تومان

کودک با تخت

0

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,080,000 تومان

یک تخته

9,990,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,080,000 تومان

یک تخته

9,990,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,180,000 تومان

یک تخته

10,410,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,180,000 تومان

یک تخته

10,410,000 تومان

کودک با تخت

6,810,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,500,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,870,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,500,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

7,870,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

8,180,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,610,000 تومان

یک تخته

10,730,000 تومان

کودک با تخت

8,180,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,930,000 تومان

یک تخته

11,050,000 تومان

کودک با تخت

6,380,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

8,930,000 تومان

یک تخته

11,050,000 تومان

کودک با تخت

6,380,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,460,000 تومان

یک تخته

11,680,000 تومان

کودک با تخت

7,440,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

9,460,000 تومان

یک تخته

11,680,000 تومان

کودک با تخت

7,440,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,670,000 تومان

یک تخته

12,530,000 تومان

کودک با تخت

7,120,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

9,670,000 تومان

یک تخته

12,530,000 تومان

کودک با تخت

7,120,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,520,000 تومان

یک تخته

13,590,000 تومان

کودک با تخت

9,140,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

10,520,000 تومان

یک تخته

13,590,000 تومان

کودک با تخت

9,140,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,880,000 تومان

یک تخته

14,260,000 تومان

کودک با تخت

7,600,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

10,880,000 تومان

یک تخته

14,260,000 تومان

کودک با تخت

7,600,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,420,000 تومان

یک تخته

14,700,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان

دوتخته

11,420,000 تومان

یک تخته

14,700,000 تومان

کودک با تخت

7,490,000 تومان

کودک بدون تخت

5,530,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

  • شروع سفر: تهران - شب عید

    تهران
    تاریخ پرواز: شب عید
    آرمنیا
    هواپیمایی: آرمنیا
  • ارمنستان - 4 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

خدمات آژانس

بلیط رفت و برگشت 

ترانسفر فرودگاهی 

راهنمای فارسی زبان 

سیم کارت به ازای هر اتاق 

بیمه مسافرتی

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 22 امتیاز دهنده به تور ارمنستان نوروز - شب عید

سوالات متداول