تور ارمنستان نوروز - شب عید


دوتخته

7,620,000 تومان

یک تخته

8,468,000 تومان

کودک با تخت

7,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

7,620,000 تومان

یک تخته

8,468,000 تومان

کودک با تخت

7,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,620,000 تومان

یک تخته

8,470,000 تومان

کودک با تخت

7,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

7,620,000 تومان

یک تخته

8,470,000 تومان

کودک با تخت

7,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

7,940,000 تومان

یک تخته

8,470,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

7,940,000 تومان

یک تخته

8,470,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,540,000 تومان

یک تخته

10,290,000 تومان

کودک با تخت

7,340,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

8,540,000 تومان

یک تخته

10,290,000 تومان

کودک با تخت

7,340,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,580,000 تومان

یک تخته

10,170,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

8,580,000 تومان

یک تخته

10,170,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,580,000 تومان

یک تخته

10,490,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

8,580,000 تومان

یک تخته

10,490,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

8,680,000 تومان

یک تخته

10,910,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

8,680,000 تومان

یک تخته

10,910,000 تومان

کودک با تخت

7,310,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,000,000 تومان

یک تخته

11,230,000 تومان

کودک با تخت

8,370,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

9,000,000 تومان

یک تخته

11,230,000 تومان

کودک با تخت

8,370,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,110,000 تومان

یک تخته

11,230,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

9,110,000 تومان

یک تخته

11,230,000 تومان

کودک با تخت

8,680,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,430,000 تومان

یک تخته

11,550,000 تومان

کودک با تخت

6,880,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

9,430,000 تومان

یک تخته

11,550,000 تومان

کودک با تخت

6,880,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

9,960,000 تومان

یک تخته

12,180,000 تومان

کودک با تخت

7,940,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

9,960,000 تومان

یک تخته

12,180,000 تومان

کودک با تخت

7,940,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

10,170,000 تومان

یک تخته

13,030,000 تومان

کودک با تخت

7,620,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

10,170,000 تومان

یک تخته

13,030,000 تومان

کودک با تخت

7,620,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,020,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

9,640,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

11,020,000 تومان

یک تخته

14,090,000 تومان

کودک با تخت

9,640,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,380,000 تومان

یک تخته

14,760,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

11,380,000 تومان

یک تخته

14,760,000 تومان

کودک با تخت

8,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

دوتخته

11,920,000 تومان

یک تخته

15,200,000 تومان

کودک با تخت

7,990,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان

دوتخته

11,920,000 تومان

یک تخته

15,200,000 تومان

کودک با تخت

7,990,000 تومان

کودک بدون تخت

6,030,000 تومان
اطلاعات تکمیلی هتل

اطلاعات تور

 • شروع سفر: تهران - شب عید

  تهران
  تاریخ پرواز: شب عید
  ایران ایر تور
  هواپیمایی: ایران ایر تور
 • ارمنستان - 4 شب اقامت

مدارک و خدمات

مدارک مورد نیاز

حداقل اعتبار 7 ماه برای گذرنامه برایتور ارمنستان نوروز - شب عید است .

تست PCR تا 72 ساعت قبل از پرواز الزامی است .

خدمات آژانس

 • بلیط رفت و برگشت
 • ترانسفر فرودگاهی
 • اقامت با صبحانه

سایر توضیحات

سایر تورها

امتیاز 4.7 از 5 | از بین 23 امتیاز دهنده به تور ارمنستان نوروز - شب عید

سوالات متداول