مبدا
تهران
مقصد
کیش
مسیر
تهران - کیش
نوع سفر
هوایی