مبدا
تهران
مقصد
مشهد
مسیر
تهران - مشهد
نوع سفر
هوایی