مبدا
شیراز
مقصد
مشهد
مسیر
شیراز - مشهد
نوع سفر
هوایی