مبدا
تهران
مقصد
قشم
مسیر
تهران - قشم
نوع سفر
هوایی