مبدا
تهران
مقصد
آنتالیا
مسیر
تهران - آنتالیا
نوع سفر
هوایی