روسیه وسیع ترین کشور جهان


روسیه کشور ویژه ای است. تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است و هنوز هم تاثیر بسیار زیادی روی سیاست و اقتصاد جهان دارد. پهناور ترین کشور جهان که ی...

بیشتر بخوانید...
کشور روسیه یکی از قدرت های برتر جهانی است هم در زمینه اقتصاد و سیاست و هم در زمینه جاذبه های گردشگری فرهنگی و طبیعی. بزرگترین کشور جهان هر سال میزبان گردشگران بسیاری است که به تماشای شکو و زیبایی روسی می روند. 

صفحات: < 1 >

مشاوره : 44014049-021 اینستاگرام نامی گشت تلگرام نامی گشت