معرفی آذربایجان سرزمین آتش


منطقه قفقاز طبیعت زیبا و تاریخ کهنی دارد و برخی از کشورهای این منطقه، روی این ویژگی ها سرمایه گذاری کرده اند و توریست های بسیاری را از سراسر...

بیشتر بخوانید...
آذربایجان کشوری در همسایگی ایران است که سابقه تاریخی مشترکی با ما دارد و به سرزمین آتش معروف شده است. زیبایی طبیعی و بناهای مدرن و تاریخی جذاب و البته مسافت نزدیک، باعث شده اند این کشور یکی از مقاصد گردشگری اصلی ما ایرانی ها باشد. 

صفحات: < 1 >

مشاوره : 44014049-021 اینستاگرام نامی گشت تلگرام نامی گشت